Prawo autorskie

22 października 2018

Szkolenie
Prawo autorskie w dziedzinie architektury -wybrane zagadnienia.
Termin
30.10.2018 godz.13:00-15:00

Prawo autorskie

DSOIA RP zaprasza na szkolenie

Temat

Prawo autorskie w dziedzinie architektury -wybrane zagadnienia.

Termin

30.10.2018 godz.13:00-15:00

Prowadzący

mgr inż. Jerzy Modlinger

Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego DSOIA RP

Cel szkolenia

Zwiększenie świadomości architektów w zakresie ich uprawnień i obowiązków jako twórców projektów architektonicznych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zapisy

Proszę kliknąć poniższy link

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/679,

a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (jak przy pobieraniu zaświadczeń), następnie kliknąć „zapisz się”.