Kontakt

konto bankowe

PKO BP S.A. I Oddział we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 1 Numer: 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366

adres

ul. Wróblewskiego 18 51-627 Wrocław

e-mail:

dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

Godziny pracy
od 8 do 16
poniedziałek, środa, czwartek
...
od 8 do 17
wtorek
...
od 8 do 15
piątek
...
W środy w godz. 14.00-16.00 prawnik Izby udziela jej członkom nieodpłatnych, ustnych porad w sprawach prawnych związanych z wykonywanym przez nich zawodem architekta. Porady prawne nie są udzielane w kwestiach z zakresu wiedzy architektonicznej. Aby skorzystać z porady, należy zgłosić taką potrzebę z tygodniowym wyprzedzeniem, przesyłając zwięzły opis sprawy e-mailem.
Telefony
tel. 71 342 33 69
uprawnienia zawodowe, Sąd DSOIA RP
...
71 344 33 69
sprawy członkowskie, informacje dot. szkoleń dla architektów, Rzecznik DSOIA RP