OKR

2 października 2018

Dolnośląska Okręgowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów RP

  1. Tomasz Sołowij –Przewodniczący
  2. Iwona Dorożyńska – Sekretarz
  3. Krystyna Klamińska
  4. Marek Kotowski
  5. Piotr Szarejko –Wiceprzewodniczący
  6. Tadeusz Szukała –Wiceprzewodniczący
  7. Barbara Trznadel-Kluz

Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby,
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.