Zmiana adresu siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

9 listopada 2018
Zmiana adresu siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
ul. Hubska 8-16 50-502 Wrocław

Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
pinb@um.wroc.pl <http://pinb.wroclaw.pl/nowy_serwis/pinb@um.wroc.pl>

Przyjmowanie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta:
poniedziałek, wtorek od 7:00 do 15:00
środa od 7:00 do 17:00
czwartek, piątek od 7:00 do 15:00
Hol Główny, parter

Godziny przyjęć Interesantów:
w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym przeglądania akt, strony przyjmowane są przez pracowników: w każdą środę od 9:00 do 14:00, w innych dniach po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta