Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław, tel.(0 71) 344 33 69   Uprawnienia zawodowe - tel./fax (0 71) 342 33 69
konto bankowe: PKO BP S.A. I Oddział we Wrocławiu ul. Wita Stwosza    Numer: 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366